กรอกใบสมัคร

โรงเรียนสตรีวัดระฆังแจ้งเปลี่ยนกำหนดการรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ โดยปรับตามกำหนดการรับสมัครนักเรียนของ สพฐ.
(ฉบับใหม่ : ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 กรณีเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 มิถุนายน 2564)
ม.1 (สมัครออนไลน์ 24-28 เมษายน 64)
- สอบคัดเลือก            22 พ.ค. 64
- ประกาศผล              24 พ.ค. 64
- รายงานตัว/มอบตัว     29 พ.ค. 64

สำหรับนักเรียนความสามารถพิเศษ
- สอบภาคปฏิบัติ            19 พ.ค. 64
- ประกาศผล                 21 พ.ค. 64
- สอบ(วัดระดับความรู้)     22 พ.ค. 64

ม.4 (สมัครออนไลน์ 24-28 เมษายน 64)
- สอบคัดเลือก            23 พ.ค. 64
- ประกาศผล              25 พ.ค. 64
- รายงานตัว/มอบตัว    30 พ.ค. 64

สำหรับนักเรียนความสามารถพิเศษ
- สอบภาคปฏิบัติ            19 พ.ค. 64
- ประกาศผล                22 พ.ค. 64
- สอบ(วัดระดับความรู้)    23 พ.ค. 64


สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับประเภทที่รับสมัคร คุณสมบัติ เอกสารหลักฐาน วิธีการสมัคร วิชาที่สอบ และเกณฑ์การตัดสิน ขอให้ยึดข้อมูลในประกาศรับสมัครนักเรียนฯฉบับเดิม ตามลิงก์ที่แนบมาพร้อมกันนี้ โปรดอ่านระเบียบการรับสมัครโดยละเอียด

คลิดดูประกาศรับสมัคร ม.1 ฉบับใหม่

คลิดดูประกาศรับสมัคร ม.4 ฉบับใหม่
- ติดต่อสอบถามข้อมูลการรับสมัครออนไลน์ ได้ที่ ครูเกศราภรณ์ โทร 086-9703561